Bizi Arayın: +90 212 541 0924

Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni

Proaks Metal Yapı Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Proaks Metal Yapı Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması  Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Hizmet sahamızda güvenlik kamerası vasıtasıyla hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi idari işler tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri  Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, Beylikdüzü Osb Mahallesi Birlik Sanayi Sitesi 5. Cadde No: 29 Beylikdüzü İstanbul adresine yazılı olarak  gönderebilir veya kvkk@proaksmetal.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Ülke

14+

İhracat Yapılan Ülke Sayısı

Ürün Satışı

985.621+

Yıllık Satılan Ürün Adeti

Ürün Adeti

408+

Üretilen Farklı Ürün Sayısı

Çalışan

45+

Toplam Çalışan Sayısı